Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru İşlemleri

Yatırım Teşvik Belgesi Başvuru İşlemleri2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yetkilendirme talepleri için istenilen başvuru belgeleri “Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları” çerçevesinde “Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)” vasıtası ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaya Genel Müdürlüğü Kep adresine gönderilir.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, işlemler başlatılabilir.

Yatırım Teşvikten Faydalananlar şu şekilde sıralanabilir:

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
Kamu kurum ve kuruluşları
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
Yatırım süresi Proje niteliğine göre 2 yıl ile 4 yıl arasında değişmektedir. Belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar da ek süre verilebilmektedir.

Asgari sabit yatırım Tutarı:

Genel Teşvik Sisteminde asgari sabit yatırım tutarı:
1.ve 2. Bölgelerde: 1 Milyon TL.

3.4.5.ve 6. Bölgelerde: 500.000 TL’dir.

– Bölgesel Teşvik uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. Bölgelerde 1Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL’ den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

– Stratejik yatırımlar için belirlenen asgari sabir yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenebilmesi için yapılması gerekenler:

E-TUYS YETKİLENDİRME

E-TUYS Kullanıcı Yetkilendirme Formu İbrazı zorunlu yetkilendirme başvuru belgeleri ile ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin (Dilekçe, noter onaylı taahhütname, yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği ve yetkilendirme formu) başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr KEP adresine gönderilmesi gerekir. (KEP ileti gönderim türü olan e-yazışma paketi (eyp) ile gönderilmesi gerekmektedir).

İmza Sirküleriyle birlikte iletilen tüm belgeler incelenir, başvuruda tespit edilen eksikler Yetkilendirme Formunda yer alan e-posta adresine bildirilir.

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlük tarafından sonuçlandırılmasının akabinde E-TUYS üzerinden işlem yapmaya yetkili kişiler tarafından sisteme giriş yapılıp, kullanıcının yatırımcı bilgilerini güncellemesi, yatırımcı bilgilerinin onaylanması, E-TUYS üzerinden teşvik belgesi müracaatı şeklinde süreç tamamlanır.Türkiye : Halkalı Merkez Mah. Şehit Yılmaz Özdemir Cad. No:29 Küçükçekmece/ISTANBUL

İtalya :  Via Vecchia Pesciatina 78/A 55012 LUNATA (LU) ITALY

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Aşağıdaki iletişim formundan bize yazılı olarak iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Size konu ile alakalı olarak en kısa sürede geri dönüş sağlayacağız.

Konu
  • İhracat Danışmanlığı
  • Pazarlama Danışmanlığı
  • Yatırım Danışmanlığı
  • Dijital Dönüşüm